docufindings dokumenthanteringssystem omfattar hela processen - skapa/fånga, bearbeta, remissa, fastställa, publicera, avsluta, arkivera. Genom att använda docufindings dokumenthantering blir alla dokument sökbara oavsett typ av dokument eller fil. Systemet är universellt och kan enkelt anpassas för varje process i verksamheten.

Systemet (server- och klientprogram) är utvecklat i OSS-teknik ( Open Source Software ) från GNU/Linux distribution Debian samt HTML5. Användargränssnittet är enkelt och anpassas efter varje användares arbetsuppgifter.

Ingående basmoduler - scanning, bildförbättring, OCR-tolkning, registrering, dagbok, ordbehandling, mallar, kryptering, funktioner för distansarbete, sökning, listor samt publicering.
[ Mer information om dokumentsystemet  ]


Välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp att utveckla er dokumenthantering.


signerat; Thomas Dahlén
Linux konsult papperslösa kontoret processorienterad dhp arkivbildningsplan dokumentplan dokumenttyp diarieföring ärendehantering arkivsystem ordning och reda struktur ECM EDM