docufindings dokumenthanteringssystem


Ämne: 2:a generationen nu tillgänglig
Dok-id:221_01015
Datum: 200814
Författare: Thomas Dahlén

Dokumenthantering står sällan högt upp på dagordningen men är ibland är det helt avgörande att hitta ett visst dokument och veta att det är den fastställda versionen. docufindings är ett helt nytt koncept för säker dokumenthantering. Det är ett komplett system som kan användas i sin helhet eller som komplement till befintliga system, speciellt där kraven på dokumentsäkerhet är extra höga. Dokument som registreras i docufindings får sitt unika dokument-id vilket underlättar återsökningen. Systemet innehåller funktioner för dokumentplan, sökning, akt, ärendehantering, kryptering, scanning, mail-konvertering, pdf-konvertering, distansarbete (moln/flight), check-out/in, projekt, publicering med mera, --> läs mer docufindings, likt dess tekniska plattform GNU / Linux / Debian är fri mjukvara / Open Source och används därför utan några licenskostnader. Kontaktuppgifter om du vill fråga något om docufindings.