docufindings dokumenthanteringssystem


Ämne: Diarium
Dok-id:221_01129
Datum: 200824
Författare: Thomas Dahlén

docufindings är ett helt nytt koncept för säker datahantering, med lokal drift eller som molnlösning. docufindings kan tillämpas som ett diarium för att registrera inkommande, utgående och upprättade handlingar. Systemet kan även komplettera ett befintligt diariesystem med dokumenthanteringsfunktioner eller bara användas för dokumenthantering. Ett dokument som registreras i docufindings: - får ett unikt dokument-id - tillhör en process i verksamheten - kan tillhöra en akt/ärende - kan kopplas till avsändare/mottagare - kan kopplas till nyckelord såsom person-id el dyl Systemet innehåller funktioner för dokumentplan, sökning, akt, ärendehantering, kryptering, scanning, mail-konvertering, pdf-konvertering, distansarbete (moln/flight), check-out/in, projekt, publicering med mera, --> läs mer docufindings, likt dess tekniska plattform GNU / Linux / Debian är fri mjukvara / Open Source och används därför utan några licenskostnader. Kontaktuppgifter om du vill fråga något om docufindings.